برای رابطه‌های به‌تر

سعی کنین بخش دردکشیده‌ی آدم‌ها رو پیدا کنین و خوب بهش نگاه کنین (یا گوش کنین). دیدن درد دیگران تنفر رو از بین می‌بره.

3 thoughts on “برای رابطه‌های به‌تر”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *