عقل

هستند کسانی که عقل‌شون هنوز در نیومده، اما نشون نمی‌دن. ظاهر رو حفظ می‌کنن. جلوی خودشون رو می‌گیرن. چیزی بروز نمی‌دن. عاقل ظاهر می‌شن… اما هر چه قدر هم که ماهر باشن، همیشه یک لحظه هست که خودشون رو تمام و کمال نشون می‌دن. به وضوح به نمایش می‌گذارن که چه قدر حالا حالاها جای کار دارن….

2 thoughts on “عقل”

  1. خیلی شاکی ها روزبه….ول کن بابا چه کار به عقل و شعور مردم داری…

  2. روزبه جان به خودت مسلط باش :) همه ما از اول عاقل نبودیم. هر چیزی زمان میبره. برای یکی زودتر یکی دیرتر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *